Emad El-Den Maher Mohamed Hafez, kafrelsheikh university, Egypt - Agronomy. Department., Faculty of Agriculture., Kafrelsheikh University., 33516, Kafr El-Sheikh, Egypt

Emad El-Den Maher Mohamed Hafez, kafrelsheikh university, Egypt - Agronomy. Department., Faculty of Agriculture., Kafrelsheikh University., 33516, Kafr El-Sheikh, Egypt