Şükran Yalçın Özdilek, Professor at Çanakkale Onsekiz Mart University